Jeruzalém je jedním z nejstarších měst světa: poprvé byl  zmíněn v XIX-XIII století před naším letopočtem. V různých dobách Jeruzalém vlastnili: Judské království, říše Alexandra Makedonského, Seleukovská říše, Egypt, Starověký Řím, Byzantská říše, Arabský Chalifát, křižáci, Mongolo-Tataři, Osmanská říše, Britská říše, Jordánsko a Izrael.

„Srdcem“ současného Jeruzalému je Staré město a jeho historická část, obklopená silnými hradbami. Tyto úzké dlážděné uličky, velkolepé stěny, římské sloupy a starobylé budovy uchovávají vzpomínky mnoha legendárních událostí. Přesně ve Starém městě se nachází svatyně tří největších světových náboženství: judaismu, křesťanství a islámu.

Nabízíme vám virtuální procházku po nejslavnějších svatých místech Jeruzalému !