Umělkyně samouk Josie Morway z Bostonu zvěčňuje různé druhy ptáků v hyperrealistických portrétech. Pomocí tradiční techniky olejomalby a dramatické ikonografie halí každého tvora do mystického prostředí, které hraničí se surrealismem. Na Morwayiných obrazech se objevuje více druhů zvířat, ale nejraději má ptáky, protože jí nejlépe vyhovují k navození atmosféry tajemných předtuch. Ve svém díle rovněž zkoumá zranitelnost a odolnost přírody – zejména pokud jde o lidi a industrializaci.

„Moje obrazy mají za cíl zaujmout diváka, aby se zamyslel nad přírodou. Tajemné a nelogické prvky používám právě k upoutání pozornosti lidí. Myslím, že tvůrci mají schopnost zaujmout pro téma, na které chtějí upozornit, a vyvolat pozornost, reflexi, respekt. Je třeba upozorňovat na přírodu, protože se mění a my přesně nevíme, co tato změna znamená. Neměli bychom se spokojit s povrchním konstatováním, musíme jít do hloubky a neměli bychom se ani bránit znepokojení z těchto změn,“ říká Morway.

Zdroje: Website | Instagram

#1

„Snažím se vyhýbat zjednodušování, místo toho vytvářím obrazy, které jsou tajemné, složité a nepohodlné. A uvědomuji si, že i když pečlivě pozoruji divokou přírodu a usiluji o její umělecké ztvárnění, ve skutečnosti ji nemohu nikdy doopravdy poznat,“ vysvětluje.

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15