Umělkyně Agnieszka Nienartowicz  používá olejové barvy a maluje neuvěřitelně realistické portréty žen. Ženy na jejích obrazech mají na zádech tetování – detailní kompozice inspirované klasickým uměním.

Staří mistři od Hieronyma Bosche po Guida Reniho inspirují současné umělce k novému zpracování svých obrazů. Jedním z originálních zpracování jsou i tetování na portrétech Agnieszky Nienartowic. Každý kus je prodchnut pronikavým smyslem pro spiritualitu, která odráží citlivost i specifické vnímání autorky.

Zdroje: Website | Facebook | Instagram

#1

Slzy Máří Magdalény od Guida Reniho

#2

#3

Poslední soud podle Antona Möllera

#4

Purpurová stuha od Hieronyma Bosche

#5

Odhalení

#6

Boží ovce od Hanse Memlinga

#7

Pád rebelských andělů podle Pietera Bruegela staršího