Kámen není ze své podstaty tvárný, ale japonský umělec Hirotoshi Ito dokáže vyřezat sochy tak, že vypadají, jako kdyby se daly rozepnout nebo nakrájet nožem na máslo. Z kamenů, které nachází poblíž svého domova v Matsumoto City, vytesává drobné jeskyně, které vystýlá sponami nebo jednoduchými spojovacími prvky.

Do těchto kapes pak strčí miniaturní předměty, jako jsou zuby, sbírka mušlí či futuristické výjevy, a v rozpětí několika centimetrů vytváří neskutečné a zajímavě iluzivní výjevy.

Zdroje: Gallery Little High | Instagram

#1

Itova rodina pracovala v kamenosochařství od roku 1879. Umělec nejprve plánoval převzít podnik, ale jeho zkušenosti se studiem kovodělného řemesla na vysoké škole ho přiměly místo toho vstoupit na uměleckou dráhu.

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9