Není pochyb o tom, že Afriku sžírá řada problémů – a jedním z největších je propast mezi chudými a bohatými. A díky fotografovi Johnnymu Millerovi máme vizuální důkaz. Pro svůj projekt Scény nerovnosti použil drone, aby s námi sdílel ptačí pohled na nepoměry v Jihoafrické republice. „Je těžké vidět rozdíly v tom, jak lidé žijí, ze země. Proto je krásná schopnost létat a objevit věci z jiného pohledu – a vidět je takové, jaké ve skutečnosti jsou. Při pohledu z výšky se objevují neuvěřitelné scény nerovnosti.“ Jak Miller vysvětlil, některé komunity tak byly záměrně navržené, zatímco jiné vyrostly „více či méně organicky“. Jedná se o zbytky Apartheidu, politiky uplatňované v období 1948-1994, která se projevovala například oddělením dopravních prostředků pro bělošské a „barevné“ obyvatele. Od této rasové segregace uběhlo 22 let, avšak touto politikou zplozené překážky a nerovnosti očividně stále existují.


[adrotate banner=“9″]


drone-photos-inequality-south-africa-johnny-miller-1

drone-photos-inequality-south-africa-johnny-miller-2

drone-photos-inequality-south-africa-johnny-miller-3

drone-photos-inequality-south-africa-johnny-miller-5

drone-photos-inequality-south-africa-johnny-miller-6

drone-photos-inequality-south-africa-johnny-miller-9

drone-photos-inequality-south-africa-johnny-miller-12


[adrotate banner=“9″]


drone-photos-inequality-south-africa-johnny-miller-13

drone-photos-inequality-south-africa-johnny-miller-14

drone-photos-inequality-south-africa-johnny-miller-15

drone-photos-inequality-south-africa-johnny-miller-16