Fotografie se už od dob svého vzniku výrazně podílí na tom, jak si lidé uchovávají v paměti svět, jak ho popisují i jak určují svou identitu. Fotografie si spojujeme s touhami, radostí, smutkem, ale i pověrčivostí – například ve viktoriánské době někteří lidé věřili, že fotka je prostředníkem mezi lidmi a duchy v posmrtném životě.

Pro jihosúdánskou fotografku  Atong Atem narozenou v Etiopii, která žije v Melbourne, představuje fotografie nástroj umožňující průzkum africké diaspory a příběhů migrantů se zaměřením na vztah mezi postavami a vnitřními prostory, které obývají. Atem zkoumá průsečíky mezi místem, lidmi a časem a vytváří vizuální reprezentaci spojení s kulturou.

 Zdroje: website | Instagram | ART RUBY

#1

Autoportrét s perlami (2019), potisk hladkých perel Ilford, 90 x 70 centimetrů

V jednom autoportrétu se inspirovala obrazem Dívka s perlou  od nizozemského umělce Johannese Vermeera (kolem roku 1665).

#2

Blue Face (2021), digitální fotografie, 100 x 75 cm a 32,5 x 43 centimetrů

#3

#4

Autoportrét s plastovými květinami (2016), potisk hladkých perel Ilford, 90 x 70 centimetrů

#5

Autoportrét 4. července (2021), digitální fotografie, 90 x 60 centimetrů

#6

Autoportrét s plastovými květinami (2016), potisk hladkých perel Ilford, 90 x 70 centimetrů

#7

Autoportrét na Merkuru (2019), hladký perleťový potisk Ilford, 90 x 60 centimetrů