Součástí uměleckého stylu renesance byl obnovený zájem malířů a sochařů o klasické ideály a naturalismus. Slavní umělci jako Leonardo da Vinci a Michelangelo vytvořili nádherná umělecká díla, která oslavovala lidskou podobu.

Malá část renesančních umělců si oblíbila i zobrazování různých bizarností. Tuto tendenci ilustrují např. zvláštní portrétní malby Giuseppe Arcimbolda. Dlouholetý dvorní malíř Svaté říše římské vytvořil četné portréty šlechticů a dalších významných osobností s využitím sestavy ovoce, zeleniny a různých předmětů.

Dodnes jsou tyto obrazy ceněny pro své nápadité použití různých komponentů k vytvoření siluet, které vypadají velmi věrohodně z dálky a abstraktněji zblízka.

Kdo je Giuseppe Arcimboldo?

Giuseppe Arcimboldo (1527–1593) byl italský renesanční umělec z 16. století, který se nejvíc proslavil svými asamblážovými portréty. Většinu svých začátečnických let strávil prací na návrzích tapisérií, vitráží a fresek pro místní kostely. Když mu bylo 36 let, stal se dvorním portrétistou císaře Svaté říše římské Maxmiliána II. a přestěhoval se do rakouské Vídně. Tam byl obklopen učenci z různých oborů včetně vědců, lékařů a astronomů; cítil svobodu experimentovat ve svém umění. I když vytvořil i konvenční portréty císaře a jeho rodiny, dnes ho známe především jako autora portrétů z ovoce a květin.

Asamblážní portrétní obrazy využívaly ovoce, květiny a někdy předměty (jako knihy), aby vytvořily vtipnou reprezentaci zobrazovaného. Některé z nich si nenápadně dělaly legraci z osoby, na níž jsou založeny – většina z nich byli bohatí šlechtici a králové – ale sloužily i jinému účelu, právě pro vyjádření bizarnosti, která byla v té době pokládaná za zajímavou.

Slavné Arcimboldovy obrazy

VERTUMNUS

Vertumnus, vytvořený v roce 1591, je Arcimboldovým nejznámějším obrazem a je považován za jeho magnum opus. Byl objednán císařem Svaté říše římské Rudolfem II. a zobrazuje samotného krále jako kompilaci ovoce, zeleniny a květin. Výběr předmětů odkazuje na římského boha ročních období, změny, rostlin a zahrad zvaného Vertumnus.

ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ

The Four Seasons je série čtyř portrétních obrazů. Byly vytvořeny v letech 1563 až 1572 pro císaře Maxmiliána II. a prezentovány spolu s další Arcimboldovou sérií Čtyři živly. Každý kus odráží roční období s jedinečným aranžmá.

Vpravo: Giuseppe Arcimboldo, „Spring“, 1563 (Foto: Wikimedia Commons,, Public domain)
Vlevo: Giuseppe Arcimboldo, „Summer“ 1563 (Foto: Wikimedia Commons Public domain)

Jaro například zobrazuje profil ženy z různých druhů květin. Léto představuje ovoce, zeleninu a slámu, které vytvářejí portrét jiné ženy. Podzim je muž sestavený ze sezónních plodů, jako jsou jablka, dýně, hroznové víno, ořechy, ale i listy a dřevo. A konečně zima je dalším mužským portrétem – zde malíř využívá kmen stromu, listy a citron a pomeranč, což jsou zimní plody.

Vpravo: Giuseppe Arcimboldo, „Autumn“, 1573 (Foto: Wikimedia Commons Public domain)
Vlevo: Giuseppe Arcimboldo, „Winter“ 1563 (Foto: Wikimedia Commons, Public domain)

KNIHOVNÍK

Předpokládá se, že Arcimboldo vytvořil Knihovníka kolem roku 1566 a jeho postavu založil na humanistovi a historikovi jménem Wolfgang Lazius. Místo ovoce nebo zeleniny odkazuje Arcimboldo na povolání postavy využitím dobře rozmístěného stohu knih.

Giuseppe Arcimboldo, „The Librarian“, 1566 (Foto: Samuel Uhrdin přes Wikimedia Commons,Public domain)

Většina interpretací tohoto obrazu jej považuje za satiru na učence, kteří se zaměřují na materiální povahu knih a ne na obsah. Existuje také možnost, že obraz nemá být výsměch, ale oslava profese učence nebo pocta zobrazovanému učenci.

ČTYŘI ŽIVLY

Vpravo: Giuseppe Arcimboldo, „Fire“, 1566 (Foto: Wikimedia Commons Public domain)
Vlevo: Giuseppe Arcimboldo, „Air“ c. 1566 (Foto: Wikimedia Commons, Public domain)

The Four Elements, vytvořené v roce 1566, je další slavná Arcimboldova portrétní série vytvořená pro Maxmiliána II. V této sadě zobrazil každý ze čtyř živlů pomocí zvířat a předmětů. Během tvorby těchto obrazů žil umělec na dvoře Svaté říše římské v Praze a měl přístup k mnoha druhům divoké zvěře chované ve městě pro výzkum.

Vpravo: Giuseppe Arcimboldo, „Water“, 1566 (Foto: Wikimedia Commons, Public domain)
Vlevo: Giuseppe Arcimboldo, „Země“ c. 1566 (Foto:  Wikimedia Commons Public domain)

Země je jedním z nejambicióznějších obrazů série. Na obraze se nachází několik suchozemských zvířat, která jsou vrstvena do tvaru obličeje. Oheň je jediným dílem z této série, které obsahuje předměty a ne zvířata.