Od 20. století se začali zabývat tvorbou duševně nemocných psychiatři i umělci: surrealisté, primitivisté a avantgardisté. V roce 1945 byly takové malby označeny termínem „art brut“, což znamená „umění v surovém stavu“, a tento žánr si vytvořil své hvězdy, klasiky, a dokonce vlastní muzea. Pro tvorbu lidí trpících schizofrenií je charakteristická tendence k symetrii, kombinace neslučitelných myšlenek, bludy, schematičnost, ve svých dílech nedodržují perspektivu ani měřítka.

Psychiatři vypozorovali, že lidé s diagnózou schizofrenie nesnáší prázdná místa, nerozlišují mezi reálným a fantastickým, rádi zobrazují pohádkové bytosti, nekonečně upravují veškeré detaily kresby, ale svá díla jen zřídkakdy dokončí.

Zdroj: Big Picture

#1 David Deweerdt

Tento belgický umělec popisuje svou tvorbu následovně: „Mám dvojí cestu: jako umělec a jako prostředník mezi běžnými lidmi a lidmi trpící těžkým duševním onemocněním.“

#2

#3

#4 Schizofrenik Zirou (Zero The Schizo)

Tento umělec říká, že maluje své démony.

#5

#6 Tento obraz vznikl asi před rokem, kdy pro mě začaly hodně znamenat tváře bez obličeje.

#7

#8

#9

#10

Museum Ovartaci, Risskov, Dánsko

Dánské muzeum Ovartaci se nachází na území psychiatrické kliniky v Aarhusu a hostí největší evropskou sbírku prací umělců trpících duševními poruchami.

#11

#12

#13

#14

#15

#16

Sbírka Art Brut, Lausanne, Švýcarsko

Toto švýcarské muzeum je známé impozantní sbírkou prací světově uznávaných umělců-outsiderů. Mezi nimi je i schizofrenik Adolf Wölfli, jehož díla dosahují i ceny několika set tisíc dolarů.

#17

#18

Gugging Museum, Klosterneuburg, Rakousko. V této galerii je shromážděno veškeré tvůrčí dílo rakouských schizofreniků za posledních 40 let.

#19

#20

#21