[adrotate banner=“1″]

I v České republice máme velice zajímavé umělce s krásnými projekty. Jeden takový je právě od Tomáše Třeštíka.

Někteří z vás jistě v roce 2014 (až do konce září) navštívili galerii Art Wall, která je pro veřejnost přístupná na opěrné zdi Letenských sadů. V té době zde byly vystaveny právě fotografie Tomáše Třeštíka. Série snímků vyobrazovala tváře lidí bez domova, kteří dříve žili v houští právě nad samotnou výstavní plochou v okolí vltavského nábřeží. Bohužel v únoru roku 2014 rozhodla městská správa o nutnosti houští vykácet, a tak byli bezdomovci donuceni místo opustit a hledat útočiště někde jinde.

Fotografie vystavené v galerii Art Wall nám ukazují obličeje, do kterých se nesmazatelně vepsal život na ulici. Jsou kontrastně upravené tak, aby vynikly rysy a celkový dopad života na ulici.

Každou fotografii doprovázel i komentář, který obsahoval jméno portrétovaného člověka a také dobu, kterou dosud na ulici strávil.

B_210x336 A_210x331 G_210x395_web H_210x384_web[adrotate banner=“1″] F_210x402_web D_210x401_web E_210x400_web