Fotograf a ochránce přírody Dhritiman Mukherjee před několika lety navštívil enklávu u Nového Dillí, kde pořídil působivé snímky krokodýla plovoucího přes kalnou řeku s více než 100 mláďaty přilepenými na zádech.

Gharial, velký krokodýl s výraznou vybouleninou na čenichu, je ve volné přírodě kriticky ohrožený. V roce 2017 výzkumníci napočítali méně než 250 jedinců. Od roku 1946 poklesla jejich populace o 98 % (tehdy jich bylo necelých 10 000). Šupinatí plazi žijí především v řekách Nepálu a Indie. Probíhají záchranné programy, které mají zabránit jejich vyhynutí (chov v zoologických zahradách a chovných centrech a jejich následný návrat do přírody, záchranné programy v přírodě). Záchranné programy probíhají právě v řece Čambal. Zajímavé je, že samci těchto krokodýlů nosí na hřbetě mláďata. Pokud tomu tak je, pak tento samec převáží na zádech mláďata sedmi až osmi samic.

Zdroje: Instagram | his site 

#1

Všechny obrázky © Dhritiman Mukherjee

Dramatický úbytek krokodýlů grahrialů nastal kvůli nadměrnému rybolovu a ztrátě stanovišť z těžby písku a přehrad. Díky různým záchranným programům, především National Chambal Sanctuary, která je domovem velké skupiny gharialů, však početní stavy tohoto druhu znovu vzrůstají.

#2

#3

#4

#5

#6

#7