[adrotate banner=“24″]

Sumatra je šestým největším ostrovem světa a je součástí Indonésie. Žije zde přibližně 45 milionů obyvatel. Značná část Sumatry je pokryta hustým deštným pralesem. I když je otázkou, jak dlouho tomu tak ještě bude. V roce 1990 bylo na Sumatře kolem 60 000 hektarů bažinatých lesů. V dnešní době zbývá sotva 10 000 ha. Za stejně dlouhou dobu zbylo z 2000 orangutanů jen kolem 180 jedinců. Tato hrozivá čísla napovídají, že je nejvyšší čas zastavit to, co se zde děje. Otázkou je, zda už není pozdě. Tyto fotografie pořídil člen organizace Greenpeace letos v březnu, kdy mělo být zastaveno veškeré drancování deštných pralesů, včetně souvisejících prací.

hruza hruza3
kácení 2kácení1
Existuje hodně organizací jako je Greenpeace, které se snaží zasáhnout a kácení deštných pralesů zastavit. I když vláda jako odpověď na celosvětové protesty ekologických organizací kácení pralesů oficiálně zakázala, najdou se cesty, jak je možné tento zákaz obejít. Funguje zde hustá ilegální síť, která zajistí vše potřebné pro to, aby vznikaly další a další plantáže. Palmový olej je ceněnou surovinou a jeho deriváty najdeme jak v potravinářském, tak i v kosmetickém průmyslu. Tudíž je velmi těžké kontrolovat vývoz a filtrovat legálně získanou surovinu od té nelegální. Na regálech mnoha obchodů v UK jsou stovky produktů, které obsahují palmový olej nebo jeho deriváty a žádný maloobchodník nemůže zaručit původ tohoto oleje. Cesta od malých dodavatelů k cílovým zákazníkům je spletitá a nahrává nekalým praktikám všech ilegálně smýšlejících skupin.

ora1 ora2

Orangutan in Central Kalimantan

Zachráněná mláďata orangutanů ze zničených a vypálených pralesů.

Aerial Documentation in Central Kalimantan

Vypálený deštný prales, zničený domov stovek druhů zvířat.

Na Sumatře najdeme i první český projekt s názvem Green life. Naprosto unikátní soukromý projekt existuje od roku 2009. V současné době má soukromá česko-indonéská rezervace 33 ha zachráněného pralesa zakoupeného z vlastních zdrojů. Cílem rezervace je mít 100-300 ha deštných pralesů. Vše záleží na financích. Green life bojuje o každé zvíře, nabízí rehabilitaci traumatizovaných a zraněných jedinců, též vykupuje od pytláků zvířata, která pouští zpátky do jejich domova. Je to nekonečný a bolestný boj. Pokud máte pocit, že lze bojovat jinak, přečtěte si, prosím, jak se věci mají zde. Sumaterské deštné pralesy jsou domovem mnoha zvířat. Reportáž přímo z místa vám poskytneme během pár dnů.

uuu uuuuu

[adrotate banner=“24″]