Tyto židle byly navržené jako upozornění, že práce v kanceláři nás zabíjí. Nechybí jim ani humorná nadsázka. Je to ovšem spíš černý humor, židle totiž vypadají jako rakve. Jejich poselství křičí: Vypadni zpod toho hrozného zářivkového osvětlení, jdi ven, buď volný!

Zdroje: Chairbox Design | sadanduseless

#1

Přes svoje morbidní vyznění jsou židle-rakve celkem pohodlné, mohly by mít jen více loketních opěrek. Ale pohodlí nejspíš nebylo záměrem autora návrhu těchto židlí.

Židle-rakve připomínají pomíjivost života. Každý okamžik je vzácný; proto hlaďte své psy častěji, kupujte si zmrzlinu, cestujte, hrajte videohry, užívejte si života, dokud můžete.

#2

#3

#4

#5