Google přiznává, že co se týká pohlaví či rasového složení, nejsou počty jeho zaměstnanců úplně nejvyrovnanější. Což dokazují i následující grafy. Většina pracovníků amerického Googlu jsou totiž převážně muži, běloši. Nový výzkum, který provedla sama firma, ukazuje, že až 70 % zaměstnanců jsou muži. Koho dále zaměstnává Google?

[adrotate banner=“1″]

Data o pohlaví (oranžový graf) jsou výsledky celosvětového průzkumu zaměstnanosti v Google. Modrý graf ukazuje etnickou zaměstnanost a jeho data byla shromážděna pouze z Google v USA.

google graf

 

Druhou největší etnickou skupinu zaměstnanců na Google tvoří Asiati. V rámci skupiny pracovníků na vedoucích pozicích se mezera ještě zvětšuje. Vedoucími pracovníky jsou totiž ze 79 % muži. A americký Google je ze 72 % „bílý“:
google graf2
A co technické obory na Google? Tady je vůbec nejvíce mužů, až 83 %. V americkém Google zůstává, s 60 %, opět nejvíce bělochů.
google graf3

Netechnické pozice, to je sekce jejíž rozdíly jsou, alespoň co se týká pohlaví, výrazně nižší. Muži zde mají s 52% jen čtyřprocentní náskok před ženami. Ovšem rozdíl se opět prohlubuje mezi počtem pracovníků v etnických skupinách. Asiatů je na netechnických pozicích zaměstnaných pouze 23 %, ostatní skupiny disponují velmi malými čísly.

google graf4

Viceprezident Laszlo Bock přiznává, že v oblasti složení zaměstnanců je firma momentálně na míle daleko tomu, kde by chtěla být. Google se tak možná začne více soustředit na vyhledávání pracovníků tak, aby nevypadal jako firma, která uchazeče diskriminuje. Takže pokud jste náhodou mladá černoška, ovládáte IT a chcete pracovat v Google, vaše šance jsou docela vysoké.

[adrotate banner=“1″]

Zdroj