Vchod do soukromého klubu Annabel’s v Londýně připomíná spíš deštný prales než dům v rušném velkoměstě. Je to díky velkolepé instalaci kapradin, květin a maket zářivých papoušků v nadživotní velikosti, kteří se vznášejí mezi vegetací.

Instalace je součástí klubové inaugurační iniciativy Annabel’s for The Amazon, která bude spuštěna ve spolupráci s One Tree Planted a The Caring Family Foundation.

#1

Společným cílem těchto iniciativ je bojovat proti odlesňování vysazením jednoho milionu stromů do března 2023, což je číslo, které se rovná asi 600 hektarům jinak ztracených lesů, a obnovit biologickou rozmanitost v Araguaia Biodiversity Corridor, který v současnosti sestává z pozemků zničených zemědělstvím, těžbou dřeva a dalšími devastujícími lidskými činnostmi.

Díky pokračujícímu úsilí o obnovu se tento region má stát „největším přírodním koridorem na světě, spojujícím Amazonku a Cerrado na vzdálenost 2 600 kilometrů – vzdálenost jako z Moskvy do Londýna,“ uvádí se v prohlášení.

#2

#3

#4

#5