[adrotate banner=“1″]

Tvůrci následujícího videa se pokusili podívat na problematiku domácího násilí z jiného úhlu, než je obvyklé. Za pomoci skrytých kamer natočili reakce kolemjdoucích na dva srovnatelné konflikty mladého páru, které se lišily jen v rozdělení rolí agresora a oběti. Výsledky experimentu sice nejsou neočekávané, nutí však člověka k zamyšlení.