Boloňský umělec Michele Volpi je tatér s originálním přístupem. Tématem jeho tetování jsou různé naučné a vědecké obrázky. Pracuje černým inkoustem, využívá složitých linií a tečkovaného stínování a vykresluje neobyčejně realisticky a detailně různé obrázky z oblasti botaniky, astronomie, lidské anatomie nebo chemie. Jeho tetované ilustrace připomínají naučné obrázky z učebnic. Liší se od nich tím, že nejsou nakreslené na papír a často vypadají jako naučné obrázky jen na první pohled, protože spojují nesourodá témata a mají zkreslené měřítko. To však nebrání tomu, aby vznikalo neobvyklé a esteticky dokonalé tetování.

Zdroj: Instagram 

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7