Se zajímavým nápadem přišli angličtí designéři Tobie Kerridge a Nikki Scott, kteří rozvinuli myšlenku výroby klenotů s použitím DNA – přesněji řečeno lidské kostní tkáně, kterou nechali laboratorně růst. Tento projekt spočívá v odebrání kostních buněk svobodnému páru, který se hodlá v budoucnu vzít. Tyto buňky se „zasadí“, aby z nich vyrostla dostatečně velká kostní tkáň. Z té se pak vyrobí snubní prstýnky.

Ideálním párem jsou takoví dva lidé, kteří požadují odstranit zub moudrosti. Tento zákrok obvykle zahrnuje i vyjmutí kostní tkáně z čelisti. Potom následuje kultivace této tkáně do dostatečného množství kosti, z něhož lze zhotovit originální šperky.

Projekt vznikl roku 2003 na Royal Academy of Art v Londýně, kde přednášející lektoři Tony Dunne a Fiona Raby z Dunne & Raby, zadali na kurzu interakčního designu projektový úkol s názvem Consuming Monsters – Konzumní zrůdy. Studenti byli vybídnuti, aby pouvažovali o způsobech, jimiž by bylo možno rozvířit debatu o etice v biotechnologii, která je známá tím, že poněkud nahání strach.

1

Kultivace kostních buněk – materialbeliefs.co.uk

2

Prsteny pro Trish a Lynz – materialbeliefs.co.uk

Bio šperky jsou součástí projektu, který zkoumá, jak lze vytvářet hmotné objekty při využití nejnovějších vědeckých pokroků v oblasti biotechnologie, a zamýšlí tím vyprovokovat nad daným tématem veřejnou diskuzi. Téma, které by mohlo vzbudit větší odezvu než abstraktní debaty o klonování lidí či o geneticky upravených plodinách.

Tobie Kerridge a Nikki Scott kombinují kostní tkáň s drahými kovy, jako je stříbro nebo zlato a formují je do podoby originálních prstenů. Ty jsou navržené přesně podle představ a přání dárců – zákazníků, jako u normálního klenotníka. Akorát navíc obsahují jejich DNA, a tím pádem fungují jako unikátní a nezaměnitelný symbol jejich vztahu.

Bio šperky jsou příkladem nové, radikální linie designu nazvané kritický design. Ta se zaměřuje na produkci objektů, které reagují na sociální, etické či duchovní potřeby, nikoliv jen na ty materiální.

3

Prsteny pro Harriett a Matta – materialbeliefs.co.uk