V Demokratické republice Kongo protestují umělci proti neutěšené situaci své země, která se postupně proměnila ve skládku globálního odpadu. Skupina studentů Akademie výtvarných umění v Kinshase v Demokratické republice Kongo (DRC) se rozhodla na tuto skutečnost originálním způsobem upozornit.

Vytvářeli umění z odpadu ve své bezprostřední blízkosti, tedy např. z pneumatik, výfuků, polystyrenu, plastových lahví, antén, plechovek od mléka nebo barev, peří, CD, gumových pantoflí a dalších vyhozených věcí. Umělci věřili, že toto dílo osloví konžskou veřejnost nejen kvůli palčivému tématu, ale i kvůli tomu, že projekt je extravagantní. Extravagance k životu v Kongu neodmyslitelně patří, a proto by mohl být projekt občanům DRC blízký.

Zdroje: National Geographic | Stephan Gladieu | Instagram

#1

Umělec a sociální aktivista Ekete, narozený v Kinshase, založil festival KinAct, každoroční přehlídku provokativních výtvorů. Pro umělce je odpad stále častěji příležitostí vyjádřit se k palčivým společensko-politickým problémům.

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16