CREATIVE LIFE POSTER

Pravidla pro vložení článku:

 

1.Článek musí byt napsaný v textovém rozsahu minimálně 150-200 slov.
2. Materiál článku by měl velmi jasně odpovídat tématice časopisu.
3. Velikost jednoho obrázku či fotky v článku nesmí přesahovat 700 kb.
4. Text musí byt zarovnaný do bloku a nesmí obsahovat cizí styly a fonty. Fotky musí byt roztažené na plnou šířku článku.
5. Článek musí mít úvodní fotku s vyplněným názvem, alt textem a popiskem.
6. Creative Life si vyhrazuje právo zamítnout článek bez udání důvodu.

[wp_user]

Autorská práva:

 

Vaše články budou procházet korekturou a kontrolou hlavního administrátora na předmět gramatických a technických chyb. Kontrolu autorských práv z hlediska časové náročnosti neprovádíme. Proto jako autor článků nesete plnou odpovědnost za nedodržení autorských práv a naše strana je povinná materiál porušující autorská práva neprodleně odstranit ze serveru. Neváhejte kontaktovat umělce a zeptat se na svolení k publikaci. V 99% případů dostanete nejen souhlas autora, ale navíc i exkluzivní materiály a budete mít možnost debatovat s autorem a navíc i udělat rozhovor. Na internetu se cení unikátní materiál, ne ten kradený.