GMO, tedy geneticky modifikované organismy, jsou aktuálním a poněkud kontroverzním tématem. V USA takové potraviny konzumují běžně už patnáct let, u nás se setkáme především s GM rostlinnými oleji (seznam schválených GM potravin najdete zde). O co se vlastně jedná? Zjednodušeně řečeno jde o organismy, jejichž genetický materiál byl pozměněn vnesením cizorodého genu z jiného organismu.

[adrotate banner=“9″]

Fotograf Murray Ballard se rozhodl navštívit výzkumné středisko John Innes Centre v Norfolku ve Velké Británii, kde mimo jiné pěstují právě GM potraviny. Stal se svědkem tří procesů – pokusu o zvýšení počtu živin v rajčatech, pokusu o zničení plísně v bramborách a projektu, ve kterém se snažili, aby byl ječmen více odolný suchu. Ve své práci se snaží spíše o vzdělávání, než o estetiku. „Přišel jsem na podezřelé místo, ale jakmile jsem porozuměl vědě, která se za tím vším skrývá, dávalo to všechno najednou smysl. Potom už se mi to nejevilo tak neblaze, jako předtím.“ A co vy – jste odpůrci nebo zastánci GMO?

GM tomato plant.

GM rajče

Barley embryo on Wendy's finger.

embryo ječmene

Isolation of immature embryos.

izolace nezralých embryí

Dr. Wendy Harwood.

Dr. Wendy Harwood

GM barley growing under controlled conditions.

GM ječmen roste v přísných a kontrolovaných podmínkách

Controlled environment rooms.

místnosti s kontrolovaným ovzduším

Dr. Cathie Martin.

Dr. Cathie Martin

GM tomatoes.

GM rajče

Dr. Simon Foster.

Dr. Simon Foster

GM potato.

GM brambora

Dr. Simon Foster checking the GM potato trial.

Dr. Foster kontroluje zkušební proces s GM bramborami

[adrotate banner=“9″]

 

Cathie's desk.