I když délka toho mostu není ani zdaleka největší, patří rozhodně mezi jedny z nejzajímavějších mostů, s jakými jsme se setkali. Papírový most uviděl světlo světa relativně nedávno a to během května letošního roku. Toto dílo je dočasnou instalací umělce jménem Steve Messam v národním parku Lake District v Anglii. Svým vzhledem tento most slouží jako místo pro setkání všeho druhu, v jinak rozsáhlé otevřené krajině. Jasně červená barva ihned přitahuje oko pozorovatele v kontrastu se zelenou barvou okolní krajiny, a současně vytváří nádhernou kompozici spolu s odlesky protékající říčky. Národní park Lake District má dlouhou a významnou roli v budování vztahů veřejnosti k přírodě a estetice. Dočasná instalace mostu ve volné přírodě je považována za snahu navázat na toto dědictví.

Tento kousek umění stojícího ve volné přírodě je speciálně navržený jen pro toto specifické místo, které je díky svému okolí jak dělané pro stavbu tohoto druhu. Most obklopují okolní hory a pod ním protéká říčka Beck. Okolo celého údolí se táhnou dvě turistické stezky, které se potkávají právě v tomto bodě, také proto se aspoň na krátkou chvíli stala tato stavba významným elementem v okolní krajině. Samozřejmě obě stezky nabízejí nespočet míst, ze kterých je červený most vidět a tak návštěvníci národního parku můžou vidět toto dílo z mnoha úhlů v kontextu s okolním prostředím. Nemusíme asi ani připomínat, že tímto způsobem vzniká nespočet překrásných, nezvyklých fotografií.

[adrotate banner=“39″]

Most je vyroben ze speciálního druhu papíru, který pro celý projekt vyrobila papírna James Cooper. Je to jediná papírna na světě, která dokáže vyrobit papír takové životnosti a barev za přísně stanovených ekologických norem. Papír, jak asi tušíte, je velmi jednoduchý materiál vyrobený z dřevní buničiny a vody. Jak vidno k přírodě má velmi blízko a proto byl vybrán jako hlavní materiál pro projekt. Zároveň autor díla slíbil, že po ukončení instalace osobně papír vrátí do papírny ze které vzešel, kde bude následně recyklován.

Vytváření staveb z papíru není ničím novým, Tokijský architekt Siguru Ban vyrobil z kartónu nespočet dočasných, ale i stálých instalací, včetně mostu ve Francii. Na rozdíl od mostu postaveného panem Banem, most postavený v národním parku Lake District nebyl spojen ani kapičkou lepidla a nebyl použit jediný hřebík čí jiná fixace. Místo toho spoléhá na dá se říct národní umění staveb bez pojidla, jako kamenné stěny a koňské mosty, které jsou rozsety po celém okolí. V tomto světle je zdejší papírový most naprostým unikátem. Je něčím, co před tím nikdo nikdy nezkusil. No a protože jde o skutečně výjimečnou konstrukci, neexistovaly vůbec žádné materiály ze kterých by se dalo vycházet – vše se muselo důkladně propočítat a připravit. Vývoj trval téměř tři roky. Jako součást přípravy projektu bylo dokonce vyrobeno několik zmenšených modelů mostu, na kterých se testoval vliv okolních povětrnostních podmínek.

papír

papír

papír

papír

papír

papír

papír

papír

papír