„Když na nějakém místě trávíme hodně času a věnujeme mu pozornost, vzniká určitý druh intimity,“ říká Jeanne Simmons.

Umělkyně ze severozápadního Pacifiku usiluje o propojení člověka s jeho okolím, s přírodou. Navazuje na pocit, že něco důvěrně známe a je nám to blízké, až se cítíme být součástí daného prostředí. „Poznáváme rostliny, které tam rostou, a zvířátka, která se tam potulují… Můžeme dokonce začít mít pocit, že jsme se sami stali součástí toho místa, a právě tento pocit mě inspiruje.“

Zdroje: Instagram | her site | Ward Serrill

#1

Extensions (2020)© Jeanne Simmons

Simmons vytváří oděvy z přírodních materiálů, jako jsou větve, divoká zelenina a kůra, které proplétají její vlastní tělo i jiná těla s krajinou, takže těla i krajina na sebe plynule navazují.

#2

Grass Cocoon (2018) © Jeanne Simmons

#3

Grass Cocoon (2018) © Jeanne Simmons

#4

Lace Skirt (2019) © Jeanne Simmons

#5

© Jeanne Simmons

#6

© Jeanne Simmons