Umělkyně Kara Barer vytváří zvláštní artefakty ze starých knih. Omalovává, kroutí a skládá stránky vyřazených knih do soch, které je mění do podoby fantastických květin. Formy květin mají v jejích knižních sochách symbolický význam – odkazují se na vztah mezi přírodním a umělým světem.

Zdroje: Instagram |  her site

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7