Když pomyslíte na smutná nebo děsivá místa, určitě mnohým z vás vyvstane na mysli právě Černobyl. V letošním dubnu uplynulo od černobylské katastrofy již 29 let. Fakt, že si dnes automaticky každý spojí pojem „Černobyl“ s nejhorší jadernou havárií v historii, způsobilo přehřátí a následná exploze jednoho z reaktorů. Největší nebezpečí tehdy představoval únik radioaktivity – vlna zamoření zasáhla v podstatě celou severní polokouli. Oficiálně se uvádí, že havárie nějakým způsobem postihla zhruba 600 000 lidí.

Okolí Černobylu v roce 2015

Dnes jsou okolo Černobylu vytyčeny dvě zóny – v té vnitřní je úplný zákaz pohybu, s výjimkou exkurzí a osob, které dnes pracují na zajištění elektrárny. Ve vnější zóně žijí tisíce – převážně postarších – lidí, kteří svůj domov nechtěli nadobro opustit. Rebecca Litchfield, kterou jsme si nedávno představili v projektu Underworld, se poprvé vydala do této oblasti v roce 2012. Její návštěva města duchů pro ni představovala tak silný zážitek, že pocítila nutkání vrátit se zpět. Příležitost se jí naskytla právě letos, shodou okolností v době 29.výročí havárie. „Ten poklid a smutek, i v obklopení několika lidí, byl neúprosný. Ze všudypřítomných poházených panenek, hraček, vrzajících rámů postelí a rozpadající se podlahy šel obzvlášť mráz po zádech.“

[adrotate banner=“9″]
Nové fotografie Černobylu 29 let po havárii

Nové fotografie Černobylu 29 let po havárii

Nové fotografie Černobylu 29 let po havárii

ukraine-chernobyl-kindergarten

ukraine-chernobyl-sports-centre-02

ch2

Školka ve vesnici Kopači

ch3

Opuštěný dětský tábor

ch4

Opuštěný dětský tábor

ch5

Ivan a Maria – jedni z lidí, kteří odmítli svůj domov opustit.

ch6

ch7

ch8

Na opuštěné farmě

ch9

Na opuštěné farmě

ch10

Pripjať, opuštěné město v blízkosti elektrárny

ch11

Pripjať, opuštěné město v blízkosti elektrárny

[adrotate banner=“9″]

ch12

Pripjať, opuštěné město v blízkosti elektrárny

ch13

„Palác kultury“ v Pripjať

ch14

„Palác kultury“ v Pripjať

ch15

Výhled z hotelu Polesia

ch16

Hudební škola v Pripjať

ch17

Škola v Pripjať

ch18

Škola v Pripjať

ch19

Škola v Pripjať

ch20

ch21

Výhled na reaktor z panelového domu

ch22

ch23

Nemocnice v Pripjať

ch24

Nemocnice v Pripjať

30

Márnice v Pripjať

29

Škola v Pripjať

[adrotate banner=“9″]