Umělec Lee Sangsoo vytváří minimalistické sochy – dlouhé spirálovité plameňáky, psy, papoušky a další stvoření z dlouhých kovových pásů. Svá díla vyřezává pryskyřicí nebo nerezovou ocelí a označuje je jako „kresbu do prostoru“. Zvířata jsou vlastně tvořena různě zakřivenými a zatočenými čarami.

„Čáry, roviny a barvy jsou v mé práci důležitými prvky. Nejprve si nakreslím návrh ve dvourozměrném skicáři, tím určuji formu a vzhled díla, a v trojrozměrném prostoru se pak dílo stává trojrozměrným. Používám čtvercové čáry různých tvarů a zakřivení. Myslím, že z mých prací můžete vnímat jejich dynamiku nebo rytmus daný zesilováním nebo zeslabováním tloušťky linií,” vysvětluje umělec.

Zdroje: Instagram | KIAF Seoul