[adrotate banner=“1″]

Beautiful Chemistry „Krásná chemie“ je projekt založený na základě spolupráce mezi Tsinghua univerzitou a univerzitou vědy a technologie v Číně, které se snaží, aby se chemie stala přístupnější a zajímavější pro širokou veřejnost. Jejich prvním projektem bylo vytvoření několika krátkých filmů, které využívají 4K Ultra HD kameru pro zachycení široké škály pozoruhodných chemických reakcí bez obvyklých zkumavek, kádinek nebo jiného laboratorního zařízení. Určitě bych dával větší pozor v hodinách chemie, kdybychom měli možnost sledovat některé z těchto chemických reakcí.

chem-1

Při experimentu došlo k reakci soli a vodného roztoku křemičitanu sodného. Sůl začne růst a generovat řadu zajímavých forem.

chem-2

Mnoho chemických reakcí vytváří plyny. V roztoku plyn uniká jako bublinka. Zde můžete vidět elektrolýzu roztoku hydroxidu sodného.

chem-4

V tomto experimentu na sebe reagují zinek a dusičnan olovnatý, při reakci dochází ke vzniku krásných struktur olova.

[adrotate banner=“1″]