12 FOTEK PSŮ Z PROFESIONÁLNÍHO STUDIA

Kat Reis je oceňovaná fotografka zvířat. Při své práci umí nejen využít nejrůznějších triků, ale může důvěřovat i své intuici, která jí napoví, jaký záběr zvolit a kde. Výsledkem jsou neobyčejné a ohromující p...

BIZARNĚ EXPRESIVNÍ PORTRÉTY YOON JI SUNG

Fotografické portréty od Yoon Ji Seon’s jsou vytištěny na nahrubo nařezané kusy plátna a poté překryty řadami pevných stehů a volných provázků, které stékají z oka nebo tvoří smyčky přes obličej. Přidáním barv...

12 ÚŽASNÝCH OBRAZŮ VYSKLÁDANÝCH Z KAMÍNKŮ

Britský umělec Justin Bateman využívá přírodní krajinu (jinými slovy zemi) jako plátno a vytváří skutečná umělecká díla z oblázků a kamenů. Umělec žije v Thajsku a vytváří portréty z oblázků v různých částe...

IMAGINÁRNÍ POSTAVY S HYPNOTICKÝM POZADÍM

V hypnotických portrétech argentinské umělkyně Sofia Bonati  ženy s růžovými tvářemi a vážným výrazem splývají v organický celek s pozadím z černobílých linií, listí nebo abstraktních geometrických útvarů...