Poetická krása doutnajících růží

Růže často představují symbol romance a ztělesnění krásy a její pomíjivosti, ale co se stane, když tyto ikonické květiny necháte vzplát? Odpověď lež...