[adrotate banner=“1″]

V dnešní reportáži se vám pokusíme přiblížit život na Sumatře, konkrétně na základně Green Life ve zdejším tropickém pralese. Máme pro vás rozhovor se zakladatelem této fenomenální rezervace Milanem Jeglíkem a nabízíme pohled do zákulisí lidsky obrovského projektu. Projekt Green Life vykupuje od roku 2009 pozemky na hranicích s národním parkem Gunung Leuser mezi řekami Berkail a Sembelang, a to za účelem jejich zachování a obnovy ve prospěch zvířat, budoucích generací a planety země.

1. Kdy přišel nápad založit Green Life a za jak dlouho od nápadu proběhla realizace?
Byl to dlouhodobý proces. První dotek deštného pralesa na Sumatře přišel v roce 2004, kdy jsme s kamarádem zavítali do úchvatného NP Gunung Leuser. Poté jsem se sem v roce 2007 dvakrát vrátil a bylo rozhodnuto. Krása a zážitky mě doslova nakoply a já přesvědčil pár přátel, abychom vykoupili první 4 hektary pralesa za účelem jeho zachování. To bylo v roce 2009. V dnešních dnech má první česko-indonéská přírodní rezervace 38.5 ha, kam se vrací divoká zvířata. Máme za sebou tedy kus práce, která však zdaleka nekončí.

2. Co jsi musel svému nápadu obětovat?
Po deseti letech profesionální potápěčské práce, po pěti letech života na moři a na lodi, jsem opustil moji velkou lásku, oceán a podmořský svět, abych mohl 100% svého úsilí věnovat ochraně pralesa a zvířat v rámci projektu Green Life na Sumatře. Nepovažuji to však za oběť, ale za vysvobození ze stereotypu. Tato nová cesta mi konečně přinesla pocit, že dělám něco, co je skutečně prospěšné pro přírodu, zvířata, planetu i člověka.

3.Jaká negativa a jaká pozitiva Ti přinesla organizace GL do života?
Negativa jsou jednoznačná. Zakusil jsem velice zvláštní věc. Máte pocit, že děláte úžasnou, krásnou, poctivou a prospěšnou věc a i přesto vám tato cesta přináší nepřátele, závist, nepřejícnost a klacky pod nohama. Také jsem ztratil onu pohodlnou bestarostnost, poněvadž najednou cítíte obrovskou zodpovědnost za důvěru lidí, kteří nás podporují, ale i za ta zvířata, pro která jsme jednou z mála šancí na přežití v naší oblasti působení. No, ale pozitiva jednoznačně převyšují negativa. Dotek divoké přírody, které pomáháte, zachráněný prales, zvířata a spolupráce s lidmi, kteří pochopili, že se mohou zapojit a podílet na dobré myšlence Green Life, to je odměna za všechny peníze.

4. Kolik času GL věnuješ a jak často jsi přímo na místě?
Jsme vždy 3 měsíce v Indonésii a 3 měsíce v ČR, kde pracujeme na našem výchovně vzdělávacím projektu Nejbohatší ekosystémy planety Země, který je určen českým školám a školkám od 3 do 18 let věku posluchačů. Nevydechneme ani na Sumatře, ani v ČR, ale naplňuje nás to a posiluje v naší cestě. Tedy 6 měsíců v roce v pralese a na protipytlácké stezce.

GL1

5.Snažil se někdo o to, aby se Ti nápad znechutil? Byly třeba nějaké tlaky na Tvé vyhoštění ze Sumatry?
V Indonésii je zatím vše v pořádku, poněvadž máme podporu Správy NP Gunung Leuser i domorodé komunity vesnice Batu Katak, kde hodláme v květnu 2015 zahájit výstavbu 1. environmentální česko-indonéské školy s výukou angličtiny a ochrany přírody, tedy tam je vše ok. Horší je to doma, kde otevřeně stojíme proti systémovému zajetí zvířat a někteří zaměstnanci zoologických zahrad nám hází klacky pod nohy, zpochybňují naše aktivity a označují nás za nesystémový projekt, což je vlastně pravda 🙂 Jsme totiž přesvědčeni, že zvířata se dají chránit jen a pouze v jejich přirozeném prostředí, s nasazením maximálních prostředků na boj proti pytláctví. Málokomu se do toho však chce a tak se vše točí především kolem vzdělávání, což je skvělé, ale nestačí to.

6. Jaká je Tvá vize do příštích let a co by jsi rád dokázal v následujícím roce?
Vize je veliká. Postavit Tygří dům, získat sponzory pro bezproblémový chod projektu Green Life, vykoupit další prales a vytvořit unikátní rezervaci pro ochranu tygra sumatránského o rozloze 300 ha, která se stane ochrannou zónou pro NP Gunung Leuser mezi řekami Berkail a Sembelang. Velikým úkolem pro rok 2015 bude rozjet rozsáhlý ochranný a monitorovací program Save Sumatran Tiger, o kterém se dozvíte později, poněvadž zatím je to v přípravách a myšlenka je natolik zajímavá, že bych nerad ukázal karty dříve, než bude vše připraveno. Navíc to bude dosti ožehavé téma na ochranu BIG 3, tedy tygra, slona a nosorožce přímo v terénu, tedy může to být i dosti nebezpečné, poněvadž se půjde tvrdě proti pytlákům.

7. Je podpora lidí z ČR dostatečná?
Určitě si nemůžeme stěžovat. Lidé se snaží, ale myslím, že o nás ještě málo vědí. Chtělo by to více lidí v akci a podpoře. Představte si 1.000 lidí, kteří měsíčně podpoří 100 Kč a to by stačilo projekt Green Life udržet ve veliké hře o záchranu ohrožených druhů zvířat. Kdyby takových lidí bylo 10.000, tak si troufnu říci, že bychom se stali hybnou silou na záchraně BIG 3 a dalších mnoha ohrožených druhů v NP Gunung Leuser. Vše je o lidech a jejich počtu a já věřím, že je to jen otázka času, kdy lidé pochopí, že se mohou zapojit do velké věci na ochranu světové přírody.

8.Vnímáš, že je činnost GL nebezpečná? Jaká úskalí skrývá?
Nikoli, je to práce jako každá jiná, tedy samozřejmě přináší i svá rizika. Jediné, co vnímám jako nebezpečí, je lidský nezájem o ochranu deštných pralesů a kriticky ohrožených druhů zvířat. Občas se mi zdají sny, že v tom zůstaneme úplně sami, ale tak to snad nedopadne. Děláme dobrou věc, které věříme a milujeme tuto nevšední práci. Jedním z velkých úskalí je fakt, že vedeme takový nestálý život, ale naštěstí mám úžasnou partnerku, která je mojí oporou a dodává mi energie v době, když jsem unaven z lidského nezájmu o ochranu pralesů a zvířat. Jsem si totiž jist, že mnoho lidí má sen chránit nádherná zvířata, ale když jsou najednou na dotek od splněného snu, tak ztratí kuráž. Projekt Green Life je otevřen lidem a dokáže jim plnit sny stejně jako nám, tedy není důvod ke strachu, prostě to jde, ale vše je o spolupráci.

GL2 GL3 GL4 GL5 GL6
9. Řekni pár slov o projektu Tygří dům….a s čím je potřeba pomoct…kolik lidí a na jak dlouho by bylo potřeba, co by měli umět?
Tygří dům je velká a smělá vize, která staví projekt Green Life do zcela nového světla. Doposud jsme se věnovali jen přímé ochraně pralesa a zvířat, ale nyní to propojujeme konečně i s člověkem. Vzdělávání a výchova jsou v ochraně přírody důležitými články a my máme to štěstí, že jsme nalezli otevřenou domorodou komunitu z vesnice Batu Katak, která chce Tygří dům, má zájem se vzdělávat a zapojit se do ochrany přírody a ekoturistiky. Otázka pomoci a podpory je pro vznik Tygřího domu zcela zásadní, poněvadž kompletní rozpočet vychází do 500.000 Kč. Pokud se tuto sumu podaří získat do května 2015, tak zvítězíme a Tygří dům bude stát. Pak budeme potřebovat spoustu dobrovolníků a lektorů, kteří se zapojí do vzdělávání a výchovy dětí, do překladů a výroby vzdělávacích materiálů. Je to velké, ale myslím, že pokud se lidé zapojí a pomohou se sbírkou na Tygří dům, tak zrealizovatelné sousto. Existuje transparentní účet Tygří dům 6196462/0800 a navíc se chystá podpora formou DMS na mezinárodní sbírku Tygří dům, tedy věřím, že to dopadne. Jsem vždy optimista, poněvadž věřím v sílu člověka, který dokáže nejen ničit, ale i pomáhat.

10.Jaký máš vztah k Sumatře (proč Sumatra) a k celé Asii vůbec?
Miluji Indonésii, její přírodu, pralesy a moře. Zdejší lidé mi přirostli k srdci a tato země mi umožnila realizovat mé klukovské sny, tedy chránit nádherná a vzácná zvířata v jejich přirozeném prostředí. Samozřejmě že ne vše je ideální, například tradiční čínská nebo asijská medicína jsou pro tuto planetu noční můrou, ale proto jsem zde. Pokoušíme se nejenom zvířata chránit, ale také ukázat lidem u nás v Evropě a ČR, že nežijeme na této planetě sami, že na základě našich možností, ať již vědomostních, či finančních, dokážeme pralesy a zvířata chránit. Vidím to jako jedno z nejožehavějších a nejutajovanějších témat současnosti. Je to jakási Pandořina skříňka. Deštné pralesy jsou v ohrožení a s nimi i celá planeta.

GL7 GL8 GL9 GLdobro GLFP1 GLFP2

GLP1 GLP2 GLP3

Běžnou činností v rezervaci je ničení pytláckých pastí, vykupování zvířat na černých trzích a jejich návrat do přirozeného prostředí.

[adrotate banner=“1″]

GLP4 GLP6 GLP8
Vychovávání nové generace
je další důležitou součástí činnosti v rezervaci Gree Life. Je nutné změnit uvažování dětí a spojit jejich myšlení do celkového kontextu v souladu s přežitím pralesů. Postavit se nadnárodním korporacím, které se snaží od dětství nastupující generaci sdělit, že jediným důležitým aspektem jejich života je být IN, vlastnit, zadlužovat se a nakupovat. Program NEPZ (Nejbohatší ekosystémy planety Země) vede děti a studenty od 5-18 let k pochopení obrovského významu přírody, vnímání jejího ohrožení a k nutné ochraně.

GLP11 GLV1 GLV2 GLV3 GLV4

V případě, že máte chuť jakýmkoli způsobem nabídnout pomoc, mne pro podrobnější informace kontaktujte ZDE. Děkujeme všem, kteří se díky naší reportáži začnou o problematiku týkající se nás všech zajímat.