Neviditelným hrdinou každého z akvarelových obrazů Alvara Naddea je imaginární postava a její životní prostor, který si vybudovala z vyřazených věcí a odpadků. Svět z odložených nákupních vozíků, vyhozených věcí či nefunkčních přístrojů vypadá hrozivě a bezútěšně, ale autor obrazů nabízí i optimističtější pohled:

„Rozdíl mezi bohatými a chudými se neustále prohlubuje a zdá se, že jej už nic nemůže zastavit. To je drsné a důležité poselství mé práce, ale toto poselství je zabalené v příjemné a teplé vrstvě nostalgie a krásy kompozice. Toto teplo vyrovnává tvrdost předmětů. Věřím, že jsou to silní lidé, že jsou odolní a přežijí,“ říká brazilský umělec. „Využívají kreativitu k překonávání překážek a přizpůsobení každé situaci, do které se dostanou. Takže postavy i vyřazené předměty jsou důkazem, že ve všem můžete vidět hodnotu, pokud víte, kde ji hledat.“

Zdroj: Instagram

Evokující alternativní vesmír ve stavu zkázy, Naddeo vykresluje zchátralé struktury a vozidla – která se rozprostírají jen několik palců – vyrobená převážně ze zastaralé technologie, zrezivělých vozíků a rámů a spousty značkových materiálů: značka Marlboro podporuje na horní úrovni nabízí panel Coca-Cola ochranu před živly a téměř každý povrch pokrývá logo a plakáty. Umělcem těchto relikvií znovu, umělec hovoří o konzumu a odpadu, který vytváří, o obavu, která zapadá do zaměření na nerovnosti příjmů a bohatství.

V současné době umělec žije a pracuje v Los Angeles a v nadcházejících měsících se Naddeo účastní několika skupinových výstav, mimo jiné v galeriích Beinart  a Outre  v Melbourne a galerii A. Hurd Gallery. V příštím roce se také připravuje na dvě samostatné výstavy, které budou v Thinkspace v Los Angeles a v Beinartu.