Svou vlastní vlajku má skoro všechno. Hokejový klub, charitativní organizace, město, stát, Evropská unie. Napadlo vás ale někdy, že vlastně neexistuje žádná vlajka, která by symbolizovala úplně celou naši planetu? A k čemu by vlastně taková vlajka mohla sloužit?

Toto si řekl i student designu na stockholmské univerzitě Beckmans College Oskar Pernefeldt a nápad využil jako předmět své bakalářské práce.


[adrotate banner=“61″]


Uvědomil si totiž, že současné vesmírné expedice vždy využijí vlajku státu, který je vyslal. Jejich cílem však není reprezentovat jen svůj stát, ale i celou planetu Zemi. Za primární cíl vlajky tedy zvolil reprezentaci Země jako celku. Druhým úkolem pak je připomenout lidem, že všichni žijeme na stejné planetě, a tak bychom se o ni měli náležitě starat a vzájemně se k sobě chovat slušně a s respektem.

Ačkoli vypadá návrh vlajky jednoduše, zabývá se jím celá věda. Té se říká vexilologie a jedná se o pomocnou historickou vědu. Nově vznikající vlajka by podle ní měla splňovat spoustu regulací ohledně barev, proporcí, rozmístění a estetiky obecně. Podle autora vlajka Země všechna tato pravidla splňuje.

planet-earth-symbol-01

A jak vznikla její podoba? Uprostřed vlajky vidíme sedm kruhů, které dohromady tvoří tvar podobný květině, symbolu života na Zemi. Propojení kruhů znázorňuje, že vše na naší planetě je vzájemně propojeno, ať už přímo či nepřímo. A nakonec modré pozadí, to symbolizuje vodu, která je pro náš život absolutně nezbytná. Je možný i druhý symbolický výklad. Střed květiny, kruh, je Zeměkoulí a okolní modř je vesmírem.

Předpokládá se, že by se vlajka používala především na označení budoucích vesmírných kolonií, případně při zasedání OSN a dalších významných mezinárodních akcích.

Rymdpromenad_small maxresdefault

Mars_small


[adrotate banner=“61″]


Zdroj/Source