[adrotate banner=“49″]

Kdo by se již nesetkal s náramky přátelství tvořenými z uzlíků v různobarevných podáních. Náramky popsané v tomto návodu se od nich mírně liší, nicméně základ zůstává stejný. Výhoda spočívá v tom, že si můžete vytvořit náramek s jakýmkoliv designem. Takovéto náramky by se daly přirovnat k pixel artu, protože tímto způsobem můžete snadno vytvořit jakýkoliv obrázek převedený na jednotlivé pixely.

Co budeme potřebovat

  • grafický program s možností zobrazení pixelové mřížky (v našem případě se jedná o open source program Pinta)
  • vyšívací bavlnky
  • nůžky
  • klips na papír

DIY náramky přátelství alpha

Příprava motivu

DIY náramky přátelství alpha

1. Nejprve si rozmyslíme výšku a šířku motivu, přičemž jeden pixel odpovídá jednomu uzlíku (ten má cca 1,6 mm). V našem případě má motiv 70 x 13 pixelů, do čehož ale nepočítáme zbylé rozměry, které budou sloužit pro obepnutí ruky.

DIY náramky přátelství alpha

2. Obrázek si přiblížíme a v panelu zobrazení zapneme pixelovou mřížku, která nám celou práci výrazně usnadní. Jako nástroj volíme tužku, nikoli štětec – tužka má ostré hrany a její stopa je 1 pixel, zatímco štětec za sebou nechává v některých místech poloprůhlednou stopu.

DIY náramky přátelství alpha

3. Nakreslíme do mřížky námi zvolený motiv. Pokud byste chtěli převést obrázek na pixely takovýchto rozměrů, snadno by se mohlo stát, že nejen že nebude obrázek rozeznatelný, ale objeví se tam i tolik odstínů, tudíž uvádění obrázku do přijatelného stavu zabere možná více práce než jeho samotné nakreslení. Jakmile je práce hotová, je nutné si uvědomit, že mřížka se do obrázku neukládá. Proto místo jeho exportování do jpeg formátu pořídíme PrintScreen, ořízneme pouze na daný motiv a vytiskneme.
V případě, že byste nechtěli použít pro tvorbu motivu počítač, dobře poslouží i čtverečkovaný papír.

Postup

DIY náramky přátelství alpha

1. Nejprve potřebujeme připravit osnovu, na kterou budeme náramek vázat. V tom spočívá jeden z rozdílů od typických náramků – tam si bavlnky slouží jako osnova jedna druhé. Počet bavlnek je stejný jako výška motivu, v našem případě jich je 13. Ideální je, pokud je barva osnovy stejná jako pozadí náramku. Délku naměříme tak, že vezmeme obvod zápěstí a k tomu na každou stranu zhruba 10 cm pro vázání. Když je máme připravené a nastříhané, přiložíme k nim bavlnky, které budeme potřebovat pro tvorbu samotného motivu. Odměříme délku potřebnou pro zavázání, tedy oněch 10 cm, a svážeme do uzlíku. Ten nijak neutahujeme, slouží pouze pro uchycení osnovy pod klips.

DIY náramky přátelství alpha

2. Bavlnky, jimiž budeme vázat, dáme stranou od osnovy, kterou rozdělíme pokud možno tak, aby se pod klipsem bavlnky nekřížily. Připravíme si i motiv a jde se vázat.

DIY náramky přátelství alpha

3. Podle motivu vezmeme i vázací bavlnku, kterou budeme začínat. Celé kouzlo spočívá v jednom typu uzlíku a jeho zrcadlovém provedení. Když se momentálně posouváme zleva doprava, vážeme uzlíky tak, jak vidíte na obrázku. Každý uzlík (i pixel na motivu) odpovídá dvěma takovýmto očkům. Nebojte se je řádně utáhnout, uzlíky se tím alespoň zpevní.

DIY náramky přátelství alpha

4. Takto uvážeme celou první řadu, která by měla být jednobarevná, aby si osnova sedla na své místo.

DIY náramky přátelství alpha

5. Další řada se váže zprava doleva, a tedy i uzlík bude zrcadlově podle obrázku. Znovu tvoříme očka dvě na každou bavlnku osnovy.

DIY náramky přátelství alpha

6. Jakmile se dostaneme ke změně barev, současnou vázací bavlnku podsuneme ve směru, kterým vážeme, tedy v našem případě na pravou stranu a spodem si pod osnovou podáme bavlnku jinou. Tím původní barvu upevníme na své místo, a tak nám v náramku nevznikne mezera. Pokud by mezi barvami nějaká škvírka vznikla, stačí za tu odloženou bavlnku ve směru vázání zatáhnout a tím uzlíky přisuneme blíže k sobě.

DIY náramky přátelství alpha

7. Takto střídáme barvy dle motivu, jak jdou za sebou, v případě vícebarevných obrázků vyměňujeme vždy jen dvě barvy, ostatní necháváme ležet tak, jak jsou, nemusíme tedy jejich směr měnit do té doby, než přijde jejich řada.
V případě, že byste udělali chybu a uvázali uzlík špatně, dá se z osnovy snadno stáhnout dolů. Postačí jehla na jeho uvolnění a prstem pak z něho následovně můžete bavlnku osnovy vytáhnout, čímž ho rozvážete.

DIY náramky přátelství alpha

8. Když máme náramek hotový, sundáme ho z klipsu a na každé jeho straně upleteme copánek pro snazší zavázání. Dle šířky si sami zvolte, zda nebude lepší uplést na každé straně dva, aby nebyly výsledné uzly příliš velké.

DIY náramky přátelství alpha

Máme zde i ukázku špatně provedené výměny barev, tedy místo odkládání jich ve směru vázání na druhou stranu. Tím v náramku vznikly takovéto mezery, které už nijak elegantně spravit nepůjdou.

[adrotate banner=“38″]