Honí se vám někdy hlavou katastrofické scénáře? Přijde velká voda, nastane konec světa… ale co kdyby svět přišel na pouhých pět vteřin o kyslík? Právě takovou situaci dokonale znázorňuje toto video.

[adrotate banner=“1″]


Pro neangličtináře:

 • Všichni na pláži by se okamžitě spálili. Molekuly kyslíku obsažené ve vzduchu totiž chrání naši pokožku před UV zářením.
 • Obloha by ztmavla. Ztráta kyslíku by zapříčinila skoro černou oblohu.
 • Všechny části neopracovaného kovu by se k sobě doslova přilepily. Kyslík totiž zabraňuje tomu, aby se kov svařil.
 • Zemská kůra by se začala rozpadat. Je totiž stvořená z 45 % z kyslíku.
 • Vybouchly by nám vnitřní uši, a to kvůli ztrátě přibližně 21 % tlaku vzduchu.
 • Všechny budovy z betonu by se změnily v prach. Vzduch je pro beton velmi důležitý.
 • Každá živá buňka by explodovala.
 • Voda je z 1/3 kyslík, bez něj by se vodík proměnil do plynného stavu a expandoval v objemu. Oceány by se vypařily.
 • Bez kyslíku by se vodík vznášel až do horní troposféry a nakonec do vesmíru.

[adrotate banner=“1″]

No… a co kdyby se kyslík naopak zdvojnásobil?

 • Papírové vlaštovky by doletěly dál.
 • Byli bychom šťastnější a bdělejší.
 • Dvojnásobná míra kyslíku by zlepšila naši schopnost poznání, čilost a fyzický výkon.
 • Hmyz by narostl do obřích rozměrů, protože velikost těla hmyzu je dána poměrem kyslíku v atmosféře.


Všeho radši s mírou, že?

Autor: Buzzfeed