Arron Kuiper je známý pro svoji unikátní metodu sochařského malířství, kde pomocí injekčních stříkaček aplikuje olejovou barvu do gelu na bázi vody a tím tvoří trojrozměrné obrazy uvnitř průhledných nádob. Tento proces byl přirovnán ke „tvoření objektů od tahů štětcem uprostřed vzduchu… tedy… gelu“ a k „analogickému 3D tisku“. Tato nová inovativní metoda Arronovi zajistila titulní stranu v a-n Magazine a Meynal Fenton Prize na výstavě I.N.G. Discerning Eye v Londýně.

Arronova práce se soustřeďuje kolem objevování hranic, co přesně je ještě možné pro znázornění, když teď mají jeho malby o dimenzi navíc. „Je snadné mávat injekční stříkačkou pro vytvoření plazivých barevných stop. Pro mě výzva a uspokojení spočívají ve tvoření ozdobných děl a vytváření světů.“ Toto je v jeho surrealistických kombinacích portrétů a přírody, kde se zabývá nejen znázorněním a přesností, ale i potěšením a hraním si s detaily, formami a nápady, opravdu očividné.

Tato metoda se stále vyvíjí s nejposlednějšími vylepšeními ve smyslu recyklace nádob, jako jsou například sklenice a rozbité číše na víno, a používání jich pro malé malby a tvoření forem, dá se tak lépe využít světla, když jsou tyto nádoby obrácené vzhůru nohama.

[adrotate banner=“38″]

„Osvobození barvy od povrchu není nic nového, ale zdánlivě nezajištěná existence barvy v mikroklimatu vytvořeným za jistým účelem ji naprosto osvobozuje od klasických fyzických omezení. Každý pohyb ‚štětcem‘ musí být zvážený ze všech úhlů najednou, což dělá reprezentační 3D práci pro umělce složitou i hodnotnou a vytváří instinktivní reakce pozorovatele, narozdíl od rozumového rozebírání nebo odmítnutí kvůli vnímané neproniknutelnosti. Tato díla jsou charakteristická pro prostor, který fyzicky neexistuje, ale zároveň má tu moc se stát určitým pro kohokoli. Momentálně je mým záměrem objevovat a demonstrovat, co přesně je možné s tímto prostředím udělat, a vytvořit z toho tak skutečnou techniku, jako jsou uskutečnitelné i dvojrozměrné malby, co se týče reprezentace a jednoduchosti provedení.“

V současnosti Arron pokračuje v práci v Cardiffu a je aktivním členem tamní rostoucí umělecké scény a minulý rok měl svoji první vlastní výstavu nazvanou Terra Infirma.

Arron Kuiper - 3D malby

Arron Kuiper - 3D malby

Arron Kuiper - 3D malby

Arron Kuiper - 3D malby

Arron Kuiper - 3D malby

Arron Kuiper - 3D malby

Arron Kuiper - 3D malby

Arron Kuiper - 3D malby

Autoportrét

[adrotate banner=“38″]

Arron Kuiper - 3D malby

Arron Kuiper - 3D malby

Arron Kuiper - 3D malby

Arron Kuiper - 3D malby

Arron Kuiper - 3D malby

Arron Kuiper - 3D malby