Nemocnice mohou být občas trochu unylý. Desinfekční pach, prázdné bílé stěny a stropy, očekávání a obavy. Celkově vzato většina z nás považuje nemocnice za docela depresivní. Ale ne všechny jsou takové.

Sedm let se italský malíř Silvio Irilli věnoval proměně italských nemocnic v rámci projektu Ospedali Dipinti (Malované Nemocnice). Během tohoto období se mu podařilo radikálně přeměnit různé oddělení 12 nemocnic: z oční ordinace a recepce na dětském, radiologickém a rakovinovém oddělení. Umělec má několik odlišných stylů, které používá. Kreslí velmi realistické scény z vodního světa, kreslí i zvířata, která jsou dětmi dobře přijímána, a krajiny, které dávají místnosti více prostoru.

Umělcova motivace zní: „Chci přinést podporu lékařům, kteří musí pacienta sledovat a doprovázet ho k terapii. Především to znamená poskytnout určitou úlevu pacientům, kteří musí čelit cestě, na které je zapotřebí odvahy a důstojnosti. „

Zdroje: Instagram | ospedalidipinti.it | Facebook

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30