Seznamte se! Tohle je Patrick Kilonzo Mwalua, též známý jako „vodní muž“. Tuto přezdívku si vysloužil, protože Patrick zachraňuje zvířata v Tsavo West National Park v Keni. Patrick totiž sám viděl, jaké zhoubné účinky má globální oteplování na tuto oblast. Zvířata tam doslova trpěla žízní a hrozilo jim masové vymírání. Tak tento farmář začal zvířatům pravidelně dovážet pitnou vodu a zavlažovat celou oblast. Mwalua absolvuje každý den několik hodin cesty, aby se svou cisternou vyplnil otvory v zemi pitnou vodou.man-brings-water-wild-animals-kenya-1-58aac6da05dba__700

Kdykoliv se objeví se svoji dodávkou, zvířata jej vítají, protože si na něj zvykla a ví, že jim jde pomoci. Patrick dodává zhruba 3000 galonů pitné vody pro slony, zebry, buvoly, antilopy a další. Je naprosto smutné, v jakém stavu lidstvo zanechalo divoká zvířata na pospas smrti, kdyby nebylo tohoto hodného farmáře, stovky a stovky zvířat by vymřelo na následky globálního oteplování a sucha. Mwalua například zmiňuje, že u jedné z prohlubní kam vypouští vodu na něj čekalo 500 žíznivých buvolů. Tolik zvířat potřebuje jeho pomoc. Mnohem víc…

man-brings-water-wild-animals-kenya-2-58aac6ddab715__700

man-brings-water-wild-animals-kenya-3-58aac6e08bc63__700

man-brings-water-wild-animals-kenya-4-58aac6e294514__700

man-brings-water-wild-animals-kenya-6-58aac6e8aca1d__700

man-brings-water-wild-animals-kenya-8-58aac6ed9cfcb__700

man-brings-water-wild-animals-kenya-16-58aac704e53f2__700

man-brings-water-wild-animals-kenya-14-58aac6ff63821__700

man-brings-water-wild-animals-kenya-11-58aac6f596bf3__700man-brings-water-wild-animals-kenya-10-58aac6f3a007f__700