Virální reklama funguje na principu spontánního šíření reklamního sdělení mezi lidmi. Obsahuje většinou vtipná videa, různé zlomyslnosti, senzace, situace se známými osobnostmi, apod. Reklama musí být tak atraktivní, že je lidé a celé komunity začnou dobrovolně šířit. Pravě proto danou reklamu šíří i náš blog, protože toto video opravdu stojí za sdíleni.