Christopher David White je americký umělec, který vytváří hyperrealistické sochy z keramiky, s nimiž zkoumá stádia růstu a rozkladu. Většina jeho soch je tvořena převážně z keramické hlíny, mnohé z nich však Christopher oživil i akrylovou barvou. Jeho pozoruhodná abstraktní díla jsou na pohled nerozeznatelná od dřevěné struktury, o níž se mohou laici rozsáhle hádat tak dlouho, dokud si sochy na vlastní kůži neosahají.

Ve své autobiografii White vysvětluje, že přírodou prochází trvalá transformace; vše od ní odvozené podléhá stejnému opakujícímu se cyklu růstu a rozpadu – života a smrti. Změna je stálou připomínkou, že trvalost je konečná iluze. ,,Prostřednictvím tvoření hyperrealistických soch zkoumám vztah mezi přírodou, člověkem a jevem pomíjivosti. Usiluji o odhalení krásy, která je často výsledkem rozkladu, zatímco ponoukám své pozorovatele ke zpochybnění jejich vlastního vnímání světa kolem. K dosažení tohoto cíle začínám pozorováním příkladů rozpadu v prostředí, které shledávám inspirujícím kvůli tvaru, barvě či struktuře. S keramickou hlínou jakožto mým prostředkem pak pečlivě rukou tyto prvky vykresluji s využitím vrozené schopnosti napodobovat širokou škálu materiálů. Využívám i trompe l’oeil (vizuální iluze v umění, využívaná zejména k oklamání oka, které pohlíží na malovaný detail jako na trojrozměrný objekt – pozn. red.) jako stylistickou volbu ke zdůraznění myšlenky, že naše chápání světa je jen iluze. Konfrontace přírodních a umělých funkcí v kombinaci zešikmením měřítka, proporcí a materiálu pomáhá při vytváření změněného vnímání – nutí diváka podívat se blíže.“

Christopher ve svém prohlášení nelhal, a tak za svá velkolepá díla právem získal řadu světových i domácích ocenění. V současné době vyučuje figurální modelování a keramiku na univerzitě v Richmondu.

Trompe-LOeil-Ceramics-Wood-9 a aa Trompe-LOeil-Ceramics-Wood-7

4a 5a

aaa

 

6a 7a

Trompe-LOeil-Ceramics-Wood-1-720x1088

Trompe-LOeil-Ceramics-Wood-2

Trompe-LOeil-Ceramics-Wood-3

1

2

b

bc