Vizuální propaganda se již od počátku lidstva používala k prosazení války a roznícení dalekonosných konfliktů. Ilustrátor Anthony Freda však toto téma pojal z jiného pohledu. Freda doufá, že si lidé konečně uvědomí závažnost situace a začal zpochybňovat politiku, permanentní války a vykořisťování. Vytvořil sérii ilustrací s názvem „War and Peace“, ta působí jako politická satira a anti-propaganda.

Congress_FredaInternet__700

Democracy_freda_internet__700

FredaChump_Internet__700

Haves_Freda_internet__700

Owned_freda_Internet__700

peacePrize_freda_Internet__700

Perpetual_FredaInternet__700

Solution_fredaIntenet__700

War-and-Peace-by-Anthony-Freda__700

War-and-Peace-by-Anthony-Freda1__700

War-and-Peace-by-Anthony-Freda2__700

pasted image 682x292