Amy Cheng tvoří barvité obrazy, v nichž se hojně vyskytují tradiční mandaly a prvky východních kultur. Pro inspiraci se dívá do minulosti a následuje kroky určitých tradic.

„Mé obrazy zahrnují symboly odvozené z čínského lidového umění. Čerpám z tradice posvátné geometrie, mísím západní, východní a středovýchodní ozdobné prvky pro vytvoření komplikovaně vrstveného dojmu prostoru. Efekt, který se ve svých dílech snažím napodobit, je ta posunující se pozornost a soustředění, co podstupujeme při procesu myšlení. Zaměřuji se na vyjádření vědomí, že žijeme ve světě tvořeném složitými vrstvami, protiklady, paradoxy a souběžnými realitami. Svět má větší hloubku a vrstvení, než si myslíme. Starověké mystické řády objevily některé z těchto mnohavrstvých systémů. Cítím se být hluboce propojená s lidovým a původním uměním, jejich jednoduchostí, bohatými barvami a uspokojivými starými formami. Usiluji o dosažení jejich smyslu sofistikovanosti, toho co se skrývá pod povrchem, kde to můžete cítit, ale ve skutečnosti to nevidíte. Snažím se neztratit pohled na skutečnost, že humor, uctivost a hra jsou zásadními prvky našich spirituálních životů.“

Amy Cheng - tradiční asijské umění, mandaly

„V sériích o cestování je mým hlavním tématem svět jako magické místo. Ale my jako lidské bytosti, příliš lapeni v našich všechních životech a povinnostech, zapomínáme vidět a cítit ten div světa.“

„Ve zvířecích sériích je mým celkovým motivem fakt, že všechny kultury mají nějakou zvířecí tradici a tato vyobrazení se překrývají až překvapivě podobnými způsoby, například čínský býk a starověké zobrazení býka pocházející z ostrova Kréty, když je převedete na perokresbu, jsou jeden od druhého téměř nerozeznatelní.“

Amy Cheng - tradiční asijské umění, mandaly

Amy Cheng - tradiční asijské umění, mandaly

Amy Cheng - tradiční asijské umění, mandaly

Amy Cheng - tradiční asijské umění, mandaly

Amy Cheng - tradiční asijské umění, mandaly

Amy Cheng - tradiční asijské umění, mandaly

Amy Cheng - tradiční asijské umění, mandaly

Amy Cheng - tradiční asijské umění, mandaly

Amy Cheng - tradiční asijské umění, mandaly

Amy Cheng - tradiční asijské umění, mandaly