Zvednete-li hlavu k nebi, téměř nikde na světě nečekáte to, co obyvatelům Filipín přijde celkem normální – dodnes se v horské provincii Sagada dodržují prastaré rituály zavěšování hrobů na skály co nejvýše to je možné. Stejné rituály přežívají i v některých částech Číny nebo Indonésie. Místa na skalách jsou předem rezervována pro stařešiny a jejích rodiny.

visyachie-groby-1Často si rodiny zesnulých přejí vlastnoručně dopravit hrob na místo, aby mohli chvíli pobýt v těchto posvátných místech.

visyachie-groby-2Těla mrtvých ukládají v oblečení v barvách rodu, aby je na onom světě příbuzní poznali a přijali mezi sebe. Tradičně se tělo ukládá do polohy embrya a hroby se vyřezávají z kmenů stromů. Někdy se vedle hrobu zavěšuje židle, na které seděl nebožtík těsně po své smrti v rámci pohřebního rituálu.

visyachie-groby-3Věří se, že zesnulý, zavěšený vysoko nad zemí je blíž k nebi a může tak dávat pozor na svou rodinu, ochraňovat ji a ukazovat správnou cestu. Praktičtějším důvodem vzniku této tradice je to, že zavěšené hroby nezabírají mnoho místa a uvolněná půda tak může být využita pro zemědělství.

visyachie-groby-4 visyachie-groby-5 visyachie-groby-6 visyachie-groby-7 visyachie-groby-8

Zdroj