pin3

Co dokážete vytvořit s voskovkami?

Voskovkami jsme kreslili na základní škole asi všichni. Americký umělec Christian Faur je využívá trochu jinak - tvoří z nich velkoplošné obrazy. Experimentoval s malbou voskem, ale výsledky práce ho neuspokoj...