animals-children-black-and-white-watercolor-art-elicia-edijanto-6

Poetické černobílé malby

Máte respekt nebo dokonce strach z velkých zvířat? Indonéská malířka Elicia Elidanto zvolila pro své vodové malby téma „Vztah dětí a zvířat“. Černobílé malby znázorňují dětské siluety stojící tváří v tvář sil...