Fotograf Chunlong Sun vytvořil sérii fotografií, které ukazují mocné diktátory v jiném světle. Jako modely použil své přátele, kterým pak dal obličej diktátora. Vznikly tak velice realistické fotografie, těžko rozeznatelné od fotografií pravých vládců. Můžete zde potkat Fidela Castra objímajícího plyšového aligátora a další.

Nápad je nepochybně zajímavý a velmi dobře zpracovaný.

Mobutu-Sesé-Seko-with-cow-IIHIH

Saddam-Hussein-with-plush-kitty-IIHIH Khadafi-and-piggie-IIHIH hugo-chavez-with-teddybear-IIHIH Fidel-Castro-with-plush-alligator-IIHIH

Zde jsou originály a snímky v konečné verzi, po úpravách:

making-saddam making-Mobutu- making-khadafi-IIHIH making-chavez making-castro