Většina filmů dnes již využívá počítače k vytvoření speciálních efektů nebo také rovnou celých částí filmů. V následujících ukázkách z filmu The House On Pine Street můžete vidět názorné srovnání, jak vypadá film přímo z kamery a po úpravě v počítači. Vše bylo natočeno ve 4K a ve formátu, který zachycuje co nejvíce detailů (a tím pádem umožňuje větší následné úpravy). Výsledek je znatelně lepší a  lépe také vystihuje atmosféru dané scény.

Posuďte sami, jak moc počítač ovlivnil výsledný snímek.

zdroj