V Londýně se objevila instalace umělce Jasona Taylora – jsou to 4 jezdci na koních, a jsou k vidění pouze dvakrát denně během odlivu. Podstatou nápadu bylo to, že by se lidé měli více zamyslet o negativním vlivu na životní prostředí a něco ve svém životě začali měnit. Dva ze čtyř jezdců jsou otylí obchodníci, kteří představují vládu, a další dva jsou děti, které symbolizují budoucí generace – ty, kdo bude nucen čelit následkům. Koně mají místo hlavy ropné čerpadlo.

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7