Perspektiva dokáže kouzla a její možnosti nikdy nepřestanou udivovat. Skvělým příkladem je dílo francouzského sochaře Mathieu Robert-Ortise. Vytvořil totiž sochu z drátu, která při určitém úhlu pohledu zobrazuje dvě žirafy. Stačí se však posunout jen o pár kroků stranou a z žiraf je rázem slon.Lidé často dokáží vnímat jen to, co mají přímo před očima a nedokáží na věc nahlížet alternativním pohledem, nejsou schopni žádného kreativního myšlení. Právě na tento fakt chtěl umělec upozornit a donutit lidi, aby zkoumali předměty i z jiných, ne úplně běžných úhlů pohledu.