104

Surrealistické obrazy ruského fotografa Ilya Kisaradova vynikají silnou úrovní zranitelnosti, která vyzařuje z každého z vyobrazených modelů a přitahuje tak divákovu pozornost. Náměty fotografií často vykazují nějaký druh izolace, uzavření či zranitelnosti člověka, které jsou vyjádřeny skrz rekvizity, jimiž jsou např. klec na ptáky nebo vana plná listí. Kisaradov nám tak umožňuje vcítit se do každé postavy zvlášť.

V celém portfoliu Kisaradova jsou náznaky hlubokých emocí, postavy se vám buď přímo dívají do očí, nebo jsou jejich tváře naopak zahalené. Každá z postav je zosobněním určitého druhu emoce,  ze kterého se však zároveň jakoby touží vymanit – ať už je to mladá žena, která se zdánlivě topí ve vaně naplněné listím, či skupina, jejíž členové vystrkují hlavy ze země a jsou uzavřeni v klecích.

Posuďte sami…

105101 100 108 107

113 110 111 112 106