Tvorba Louise Zhang je hlavně o abstraktních tvarech a zářivých barvách. Dokáže je ale podat dvěma způsoby – tak, aby oko diváka přitáhly, nebo ho naopak odpudily. Záleží na sklonech každého zvlášť, jestli budou mít jen jednu tuto vlastnost, nebo obě dohromady. Její obrazy a malované sochy nemají žádný konkrétní tvar, jejich jas a hravost bijí do očí a rozpolcené formy mohou být pro někoho i znervózňující.

Louise Zhang - pestrá abstraktní díla

„Má práce se v první řadě týká vztahu mezi přitažlivostí a odpudivostí skrze zkoumání forem pomocí malování. Prostor mezi těmito dvěma dojmy obsahuje centrum dvojsmyslných, protichůdných, ale zároveň lichotivých informací, které mi připadají zajímavé. Materiálnost barvy je středem mého zkoumání, ve kterém si osvojuji formu „skvrny“ jako prostředek pro tyto projevy a objevy. Skvrna, pro kterou jsou charakteristické nekonečná proměnlivost a stavební možnosti, je používána k vytvoření všedních abstrakcí, udávaná a tvarovaná malířskými gesty.“

Louise Zhang - pestrá abstraktní díla

„Hodně kreslím: návrhy forem, plány potenciálních prací a nahodilých slov, frází nebo vět, které zaznamenávám. Tyto kresby mají sklon odrážet běžné objekty nebo příhody, které mají schopnost být absurdní, temné nebo fantastické. Popkultura je také zdrojem vlivu, obzvláště ve filmu nebo dětských kreslených filmech obsahujících prvky hororu. Tyto vizuální nápady mi pomáhají začít s prací. Chovají se téměř jako pokyny, jaké mohou být potenciální tvary a kam by mohly vést. Zpravidla pracuji několik hodin v kuse a mívám sklony mazat nebo hodně vrstvit. Tuto myšlenku potenciálu tvarů si opravdu užívám.“

Louise Zhang - pestrá abstraktní díla

Louise Zhang - pestrá abstraktní díla

Louise Zhang - pestrá abstraktní díla

Louise Zhang - pestrá abstraktní díla

Louise Zhang - pestrá abstraktní díla

Louise Zhang - pestrá abstraktní díla

Louise Zhang - pestrá abstraktní díla

Louise Zhang - pestrá abstraktní díla

Louise Zhang - pestrá abstraktní díla

Louise Zhang - pestrá abstraktní díla

Louise Zhang - pestrá abstraktní díla

Louise Zhang - pestrá abstraktní díla

Louise Zhang - pestrá abstraktní díla

Louise Zhang - pestrá abstraktní díla

Louise Zhang je zastupována Arteral Gallery.