Island je nádherná ostrovní země s takřka nedotčenou přírodou. Jelikož se Island nachází těsně pod severním polárním kruhem, je možné z něho vidět i polární záři. Ostrov leží na rozhraní dvou litosférických desek v oblasti Středoatlantského hřbetu, proto je vulkanicky aktivní a ve svém vnitrozemí má několik sopek. Se sopečnou činností souvisí i tolik oblíbené termální prameny, bahenní sopky a gejzíry.V místním jazyce znamená Island „ledová země“ a ledovce pokrývají zhruba 11% celé rozlohy ostrova. Turisté často navštěvují i krásná jezera vzniklá buď ledovcovou činností či v kráterech sopek, vodní toky obsahují mnoho vodopádů. Ze zvířat můžete na Islandu nejčastěji vidět ptáky a ovce, ale dokonce i lišku polární či ledního medvěda. Jedním ze symbolů Islandu jsou papuchalkové, kteří bohužel patří i mezi tradiční pochoutky místních obyvatel.

Na rozloze o 103 125 km² žije kolem 320 000 obyvatel, z nichž je tam evidováno 160 občanů České republiky (stav k 1. 1. 2016). Z evropských států je to země s nejmenší hustotou zalidnění. Island se dělí na 6 krajů a 79 obcí, hlavním a největším městem je Reykjavík. Na ostrově se platí islandskou korunou, která se ještě dělí na 100 aurar, přičemž 100 islandských korun je v přepočtu necelých 23,- Kč.